2010 – 2011 Ski Tours

Dates Tour Days Skiing
December 5 to 8 Sunshine 3 days
January 2 to 7 Sun Peaks 1 4 days
January 9 to 13 Sun Peaks 2 3 days
January 23 to 27 Marmot Ski Improvement 4 days
February 6 to 11 Silver Star 4 days
February 27 to March 3 Lake Louise 4 days
March 20 to 24 Marmot 4 days
April 10 to 13 Sunshine 3 days